Όταν οι χριστιανοί δεν μπορούν να κάνουν τον κόσμο αυτό Παράδεισο, τότε ας τον εμποδίζουν να γίνει Κόλαση (Ολ. Κλεμάν)  

Το Δ.Π.Θ. ως εργαστήριο αλληλοπεριχώρισης των θρησκειών.Εισήγηση του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου
στην υπό την αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ  Ημερίδα διαλόγου στο Δ.Π.Θ. μὲ θέμα: "Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ"
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017